Документ 200-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 24.10.2002
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.11.2002. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких указів Президії Верховної Ради
Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 51, ст.371 )

У зв'язку з прийняттям нового Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 9 липня
1964 року "Про кримінальну відповідальність за посів південних
маньчжурських і південних чуйських конопель" ( 397а-06 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1964 р., N 29, ст. 397);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29 квітня
1988 року "Про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження
з тваринами" ( 5822-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1988 р.,
N 19, ст. 481);
частину третю статті 1 Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 3 серпня 1988 року "Про відповідальність за
порушення встановленого порядку організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій" ( 6347-11 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1988 р., N 33, ст. 808);
статтю 2 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від
19 січня 1990 року "Про відповідальність за порушення вимог,
спрямованих на поліпшення екологічної обстановки в Українській
РСР" ( 8711-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 5,
ст. 60).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 200-IVвверх