Документ 2-98-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.01.2001, основание - 34-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 січня 1998 р. N 2
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 34 ( 34-2001-п ) від 22.01.2001 )
Про Урядову робочу групу з питань відслідковування
процесів тінізації економіки та розроблення пропозицій
і рекомендацІй щодо припинення її зростання
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 89-р ( 89-98-р ) від 18.02.98 )
3 метою забезпечення координації зусиль та підготовки
пропозицій щодо комплексного розв'язання проблем, пов'язаних з
існуванням тіньової економіки в Україні, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Урядову робочу групу з питань відслідковування
процесів тінізації економіки та розроблення пропозицій і
рекомендацій щодо припинення її зростання (далі - Урядова робоча
група) у складі згідно з додатком.
2. Міністерству економіки у місячний термін подати в
установленому порядку проект постанови Кабінету Міністрів України
про затвердження Положення про Урядову робочу групу з питань
відслідковування процесів тінізації економіки та розроблення
пропозицій і рекомендацій щодо припинення її зростання.
3. Організаційно-технічне забезпечення роботи Урядової
робочої групи покласти на Мінекономіки.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 березня 1996 р. N 207
( 207-96-р ). ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 89-р ( 89-98-р ) від 18.02.98 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.66
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 січня 1998 р. N 2
СКЛАД
Урядової робочої групи з питань відслідковування процесів
тінізації економіки та розроблення пропозицій і
рекомендацій щодо припинення її зростання
ТІГІПКО - Віце-прем'єр-міністр, голова Урядової
Сергій Леонідович робочої групи
СУСЛОВ - Міністр економіки, заступник голови
Віктор Іванович Урядової робочої групи
МІТЮКОВ - Міністр фінансів, заступник голови
Ігор Олександрович Урядової робочої групи
КРАВЧЕНКО - Міністр внутрішніх справ
Юрій Федорович
ПРЯДКО - заступник Міністра промислової політики
Володимир Володимирович
СТИЧИНСЬКИЙ - заступник Міністра юстиції
Броніслав Станіславович
ГОЛОВКО - перший заступник голови Держкомстату
Віктор Анатолійович
БОНДАР - заступник голови Фонду державного
Олександр Миколайович майна (за згодою)
ЯЦЕНКО - заступник голови Держмитслужби
Сергій Анатолійович
НАЗАРЕНКО - начальник Відділу розвитку національної
Юрій Миколайович економіки Кабінету Міністрів України
ДЕМИДЮК - заступник Головного державного
Борис Мартинович інспектора праці Мінпраці
ВОРОНОВА - директор економічного департаменту
Лідія Василівна Національного банку (за згодою)
ГОРБАНСЬКИЙ - начальник управління податкових
Борис Михайлович розслідувань Державної податкової
адміністрації
СНІЖКО - начальник управління СБУ
Олексій Іванович
СКАЛОЗУБ - начальник управління боротьби з
Леонід Павлович економічною злочинністю МВС
РАДЧЕНКО - начальник відділу зовнішньоекономічної
Олег Анатолійович діяльності Головного управління по
боротьбі з організованою злочинністю
МВС
СТЕЦЕНКО - начальник Головного управління
Володимир Олексійович експортного контролю і валютного
регулювання МЗЕЗторгу
БЄЛОВ - директор Національного інституту
Олександр Федорович стратегічних досліджень при Раді
національної безпеки та оборони (за
згодою)
КАРПОВ - директор Науково-дослідного інституту
Володимир Іванович статистики Держкомстату
ГЕЄЦЬ - директор Інституту економічного
ВалерІй Михайлович прогнозування Національної академії
наук, академік Національної академії
наук (за згодою)
КАМЛИК - заступник керівника Міжвідомчого
Микола Ілліч науково-дослідного центру з проблем
боротьби з організованою злочинністю
Координаційного комітету по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю
при Президентові УкраЇни (за згодою)
ЗНАМЕНСЬКИЙ - завідуючий відділом проблем
Георгій Львович господарського права Інституту
економіко-правових досліджень
Національної академії наук, член-
кореспондент Академії правових наук,
професор, доктор юридичних наук (за
згодою)
ФЕДОРОВ - доцент кафедри правових основ
Сергій Євгенович підприємництва і фінансового права
НаціональноЇ юридичної академії імені
Ярослава Мудрого (за згодою)
АНТИПОВ - начальник Науково-дослідного інституту
Володимир Іванович Національної академії внутрішнІх справ
(за згодою)
ДЕДЕКАЄВ - професор Львівського інституту
В'ячеслав Олександрович внутрішніх справ, доктор економічних
наук (за згодою)
МАМУТОВ - директор Інституту економіко-правових
Валентин Карлович досліджень Національної академії наук,
академік Національної академії наук,
(за згодою)
САЄНКО - заступник директора Інституту соціології
Юрій Іванович Національної академії наук, доктор
економічних наук (за згодою)
БОРОДЮК - член-кореспондент Національної академії
Володимир Михайлович наук (за згодою)
МАЛІКОВ - перший заступник Голови Рахункової
Валерій Васильович палати (за згодою)
НЕВІДОМИЙ - головний контролер-директор
Василь Іванович департаменту організації ревізій,
перевірок та аудиту Рахункової палати
(за згодою)
( Склад групи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N
89-р ( 89-98-р ) від 18.02.98 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвверх