Документ 1981-III, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України і
Кодексу України про адміністративні правопорушення
у зв'язку з посиленням відповідальності за незаконне
заволодіння транспортними засобами
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.389 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 }

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
     3. У назві та частині другій статті 121-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "та підробка номерів агрегатів транспортних засобів", "або підробка номерів агрегатів транспортних засобів" виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1981-IIIвверх