Документ 1981-III, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України і
Кодексу України про адміністративні правопорушення
у зв'язку з посиленням відповідальності за незаконне
заволодіння транспортними засобами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.389 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ):
1) у частині другій статті 112 після цифр "194" доповнити
цифрами "194-1", а слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 215-3,
статтями" замінити цифрами "215-3";
2) у статті 425 слова і цифри "частиною 1 статті 215-3"
виключити.
3. У назві та частині другій статті 121-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "та підробка
номерів агрегатів транспортних засобів", "або підробка номерів
агрегатів транспортних засобів" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1981-IIIвверх