Документ 1978-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.01.2016, основание - 848-VIII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 848-VIII ( 848-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016,
N 3, ст.25 }
Про порядок введення в дію Закону України
"Про основи державної політики у сфері науки
і науково-технічної діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 12, ст. 166 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про основи державної політики
у сфері науки і науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) з дня
його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про основи державної політики у сфері науки і
науково-технічної діяльності" чинні законодавчі та інші нормативні
акти України застосовуються, оскільки вони не суперечать цьому
Закону.
3. Закон України "Про основи державної політики у сфері науки
і науково-технічної діяльності" застосовується до правовідносин у
сфері науки і науково-технічної діяльності, що виникли після
введення в дію Закону. У правовідносинах у сфері науки та науково-технічної
діяльності, що виникли до введення в дію цього Закону,
права та обов'язки, які виникнуть після введення його в дію,
визначаються відповідно до цього Закону.
4. Доручити Кабінету Міністрів України: внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність з прийнятим
Законом; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про основи державної політики у сфері науки і
науково-технічної діяльності", забезпечити перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Закону; до 1 січня 1992 року внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про перелік пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки та про обсяги відрахувань бюджетних коштів до Державного
фонду фундаментальних досліджень, Державного інноваційного фонду,
а також розмірів державного резерву матеріально-технічних і
сировинних ресурсів для забезпечення науково-технічної діяльності; у двомісячний строк розробити порядок реалізації базової,
цільової та контрактної форм бюджетного фінансування
науково-технічної діяльності, а також формування і здійснення
державних науково-технічних програм, визначити роль і місце
галузевої науки та її потенціалу при реалізації державної
науково-технічної політики; визначити порядок формування і використання позабюджетних
фондів для науково-технічної діяльності, створити економічний і
правовий механізми, що стимулюють прискорення науково-технічного
прогресу; у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради
України проекти законодавчих актів:
"Про патентно-ліцензійну діяльність" (патентний закон); "Про систему наукової інформації"; "Про статус наукового та науково-технічного працівника і
наукової та науково-технічної організації"; "Про наукову та науково-технічну експертизу"; "Про товарні знаки і промислові зразки".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 13 грудня 1991 року
N 1978-XIIвверх