Про порядок введення в дію Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу"
Постановление Верховной Рады Украины от 12.12.19911976-XII
Документ 1976-XII, текущая редакция — Принятие от 12.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про альтернативну (невійськову) службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 15, ст. 189 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про альтернативну
(невійськову) службу" ( 1975-12 ) з 1 січня 1992 року.
2. Встановити, що до приведення законодавства республіки у
відповідність із Законом України "Про альтернативну (невійськову)
службу" застосовуються чинні акти законодавства, оскільки вони не
суперечать цьому Закону. Кабінету Міністрів України та комісіям Верховної Ради України
до 15 лютого 1992 року внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення актів законодавства України у
відповідність із Законом України "Про альтернативну (невійськову)
службу".
3. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу"
застосовується до правовідносин, що виникнуть після введення в дію
цього Закону.
4. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 1992 року розробити
Положення про комісії у справах альтернативної служби та про
порядок проходження альтернативної служби, до 15 лютого 1992 року
утворити республіканську комісію у справах альтернативної служби,
визначити перелік галузей народного господарства та підприємств,
куди будуть направлятися громадяни України для проходження
альтернативної служби, а також перелік діючих в Україні релігійних
організацій (конфесій), віровчення яких не допускає користування
зброєю та служби у збройних силах. Раді Міністрів Кримської АРСР, виконавчим комітетам
обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних
депутатів утворити відповідні комісії у справах альтернативної
служби до 1 березня 1992 року.
5. Встановити, що комісії у справах альтернативної служби під
час весняного 1992 року призову до збройних сил приймають заяви
від громадян, які бажають проходити альтернативну службу, до 1
квітня 1992 року. Надалі заяви приймаються у встановлені цим
Законом строки.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 12 грудня 1991 року
N 1976-XIIвверх