Документ 1971-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 01.07.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.07.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
(щодо страхування персоналу ядерних установок)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.10 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законів України такі зміни:
1. Пункт 21 частини першої статті 7 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38,
ст. 313; 2004 р., N 19, ст. 254, N 26, ст. 362) виключити.
2. У статті 15 Закону України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 1997 р., N 4, ст. 20):
частину першу виключити;
у частині третій слова "обов'язковому і" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1971-IVвверх