Документ 1970-IV, первая редакция — Принятие от 01.07.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.9 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):
1) доповнити частину другу статті 252 пунктом 8 такого
змісту:
"8) товари, що у порядку, передбаченому законодавством
України, ввозяться (пересилаються) на митну територію України
працівниками дипломатичної служби закордонних дипломатичних
установ України, які перебували за кордоном у довготерміновому
відрядженні й повертаються в Україну після завершення цього
відрядження";
2) статті 297 та 299 викласти в такій редакції:
"Стаття 297. Декларування товарів представництв іноземних
держав та міжнародних організацій в Україні
Товари, призначені для офіційного (службового) користування
представництв іноземних держав та міжнародних організацій,
підлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну
в режимі імпорту";
"Стаття 299. Декларування товарів, що належать посадовим
особам представництв іноземних держав та
представництв іноземних фірм в Україні
Товари, призначені для особистого користування осіб, які
мають митні пільги, декларуються митним органам за місцем
акредитації чи перебування цих осіб та пропускаються в Україну в
режимі імпорту".
2. Частину першу статті 8 Закону України "Про порядок
ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України"
( 2681-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1,
ст. 2) доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) транспортні засоби в кількості однієї одиниці за кожною
товарною позицією згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться (пересилаються)
працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у
довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу
строком не менше одного року та повертаються в Україну, в такому
порядку:
працівник дипломатичної служби є власником цього
транспортного засобу;
вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків від
суми, що виплачується цій особі у зв'язку з перебуванням у
довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби
за кордоном та підтверджується документами в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
ввезення (пересилання) зазначених у цьому пункті транспортних
засобів здійснюється з додержанням положень частин
третьої - п'ятої цієї статті".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають із цього Закону;
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1970-IVвверх