Документ 1959-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 10.03.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.03.2010. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо встановлення соціальних гарантій
прийомним батькам
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 20, ст.204 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Статтю 186-1 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "прийомних батьків".
 
     2. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2003 р., N 15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36; 2009 р., N 39, ст. 550):
 
     1) частину третю статті 18 доповнити словами "та одним із прийомних батьків";
 
     2) частину першу статті 19 після слів "яка взяла дитину під опіку" доповнити словами "чи одному із прийомних батьків";
 
     3) у статті 20:
 
     частину четверту після слів "у встановленому законодавством порядку" доповнити словами "прийомних батьків";
 
     частину п'яту доповнити словами "(крім прийомних дітей у прийомних сім'ях)".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 10 березня 2010 року
N 1959-VIвверх