Документ 1959-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 10.03.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.03.2010. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо встановлення соціальних гарантій
прийомним батькам
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 20, ст.204 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 186-1 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375)
доповнити словами "прийомних батьків".
2. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2003 р., N 15,
ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36; 2009 р., N 39, ст. 550):
1) частину третю статті 18 доповнити словами "та одним із
прийомних батьків";
2) частину першу статті 19 після слів "яка взяла дитину під
опіку" доповнити словами "чи одному із прийомних батьків";
3) у статті 20:
частину четверту після слів "у встановленому законодавством
порядку" доповнити словами "прийомних батьків";
частину п'яту доповнити словами "(крім прийомних дітей у
прийомних сім'ях)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
опублікування цього Закону привести у відповідність до нього свої
нормативно-правові акти.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 10 березня 2010 року
N 1959-VIвверх