Документ 1955-XII, действует, текущая редакция — Вступление в силу от 05.01.1992

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про інвестиційну діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.138 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ) такі зміни:
1. В абзаці п'ятому частини другої статті 2 слова
"радянськими та іноземними громадянами, юридичними особами"
замінити словами "громадянами та юридичними особами України,
іноземних держав". 2. У частині першій статті 5 виключити слова "інших
радянських республік". 3. У частині другій статті 6 виключити слова "радянської
республіки або". 4. У частині п'ятій статті 7 виключити абзац третій. 5. У частині другій статті 8 виключити абзац шостий. 6. У частині першій статті 15 виключити слово
"міжреспубліканські". 7. У статті 16 виключити частину другу. 8. У частині першій статті 19 виключити слова "Союзом РСР,
іншими радянськими республіками та".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 10 грудня 1991 року
N 1955-XIIвверх