Про проект Закону України про іноземні інвестиції
Постановление Верховной Рады Украины от 10.12.19911954-XII
Документ 1954-XII, текущая редакция — Принятие от 10.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про проект Закону України про іноземні
інвестиції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 17, ст. 205 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти проект Закону України про іноземні інвестиції у
першому читанні.
2. Доручити комісіям Верховної Ради України у закордонних
справах та з питань економічної реформи і управління народним
господарством, Кабінету Міністрів України доопрацювати проект
Закону України про іноземні інвестиції з урахуванням зауважень,
пропозицій, які було висловлено при його обговоренні, і внести
доопрацьований проект на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 10 грудня 1991 року
N 1954-XIIвверх