Документ 195-98-п, текущая редакция — Принятие от 18.02.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 1998 р. N 195
Київ
Про уточнення механізму використання кредиту
за програмою Міністерства сільського господарства США
"PL-480" Title 1 на 1997 фінансовий рік

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з висновком Міністерства промислової політики
про доцільність надання 60 відсотків суми кредиту за програмою
Міністерства сільського господарства США "PL-480" Title 1 на 1997
фінансовий рік відкритому акціонерному товариству "Херсонський
бавовняний комбінат" (м.Херсон) і 40 відсотків суми цього кредиту
відкритому акціонерному товариству "Текстерно" (м.Тернопіль)
згідно з розподілом бавовни у співвідношенні 60 і 40 відсотків,
яка надійшла відкритому акціонерному товариству "Херсонський
бавовняний комбінат" за :
зовнішньоторгівельними контрактами від 30 вересня 1997 р. N
364980, N 364990, N 365000, N 365010, N 365020, N 365030, N
365040, N 365050, N 365060 з американською компанією "Allenberg
Cotton CO" на закупівлю 5476,05 метричної тонни бавовни з можливим
коливанням ваги в межах 3 відсотків; зовнішньоторгівельними контрактами від 30 вересня 1997 р. N
S-97365, N S-97366 з американською компанією "Dunavant Enterprises
Inc." на закупівлю 226,8 метричної тонни (1000 тюків) бавовни; фрахтовим контрактом від 1 жовтня 1997 р. з американською
фірмою "Wilson Shipping" на оплату фрахту для транспортування
бавовни.
2. Міністерству промислової політики відповідно до пункту 1
цієї постанови забезпечити: укладення у десятиденний термін договору між відкритими
акціонерними товариствами "Херсонський бавовняний комбінат" і
"Текстерно" про передачу відкритим акціонерним товариством
"Херсонський бавовняний комбінат" відкритому акціонерному
товариству "Текстерно" 40 відсотків бавовни, закупленої за
програмою Міністерства сільського господарства США "PL-480" Title
1 на 1997 фінансовий рік, з визначенням порядку відшкодування і
відповідного розподілу витрат, пов'язаних з отриманням кредиту
(враховуючи видатки на відкриття акредитивів) і бавовни, її
доставкою на митну територію України, сплатою податків та зборів
під час ввезення, зберіганням тощо, а також укладення цими
підприємствами відповідних договорів з Міністерством фінансів та
Державним експортно-імпортним банком, у тому числі договорів
застави; відвантаження відкритим акціонерним товариством "Херсонський
бавовняний комбінат" відкритому акціонерному товариству
"Текстерно" у 40 відсотків бавовни, що надійшла за програмою
Міністерства сільського господарства США "PL-480" Title 1 на 1997
фінансовий рік.
3. Після укладення договору між відкритими акціонерними
товариствами "Херсонський бавовняний комбінат" і "Текстерно" щодо
використання кредиту за програмою Міністерства сільського
господарства США "PL-480" Title 1 на 1997 фінансовий рік,
зазначеного у пункті 2 цієї постанови: Державному експортно-імпортному банку разом з відкритим
акціонерним товариством "Херсонський бавовняний комбінат" внести
відповідні зміни до укладеної на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 1997 р. N 1299 ( 1299-97-п )
внутрішньої кредитної угоди з відкритим акціонерним товариством
"Херсонський бавовняний комбінат",й а також укласти внутрішню
кредитну угоду з відкритим акціонерним товариством "Текстерно" про
надання кредиту в установленому співвідношенні, передбачивши
забезпечення зобов'язань за цією угодою договором застави з цим
підприємством; Міністерству фінансів укласти з відкритим акціонерним
товариством "Текстерно" угоду про порядок відшкодування видатків
державного бюджету, які можуть виникнути внаслідок виконання
Кабінетом Міністрів України зобов'язань щодо погашення кредиту,
передбачивши комісійну винагороду у розмірі, встановленому
постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 1997 р. N
1299, та разом з відкритим акціонерним товариством "Херсонський
бавовняний комбінат" внести зміни до відповідної угоди про порядок
відшкодування видатків державного бюджету, укладеної з відкритим
акціонерним товариством "Херсонський бавовняний комбінат".
4. Державній податковій адміністрації дати роз'яснення
державним податковим адміністраціям за місцезнаходженням відкритих
акціонерних товариств "Херсонський бавовняний комбінат" і
"Текстерно" про те, що бавовна, яка надійшла відкритому
акціонерному товариству "Херсонський бавовняний комбінат" за
програмою Міністерства сільського господарства США "PL-480" Title
1 на 1997 фінансовий рік і передаватиметься відкритим акціонерним
товариством "Херсонський бавовняний комбінат" відкритому
акціонерному товариству "Текстерно", є товаром критичного імпорту
і не підлягає обкладанню податком на додану вартість.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К. та
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.52вверх