Документ 194-98-п, текущая редакция — Принятие от 18.02.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАїНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 1998 р. N 194
Київ
Про додаткові заходи щодо забезпечення казначейського
виконання кошторисів видатків

З метою запровадження суворої економії витрачання коштів
Державного бюджету України Кабінет Міністрів України і
Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. На часткову зміну пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України і Національного банку України від 9 травня 1997 р. N 437
( 437-97-п ) "Про казначейське виконання кошторисів видатків на
утримання апарату органів виконавчої влади" (з доповненнями,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України і Національного
банку України від 3 червня 1997 р. N 531 ( 531-97-п ), від 14
липня 1997 р. N 740 ( 740-97-п ), від 8 вересня 1997 р. N 992
( 992-97-п ), від 29 вересня 1997 р. N 1071 ( 1071-97-п ), від 1
листопада 1997 р. N 1196 ( 1196-97-п ), від 16 грудня 1997 р.
N 1396 ( 1396-97-п ), від 31 грудня 1997 р. N 1507 ) ( 1507-97-п )
перевести на казначейське виконання до 1 лютого 1998 р. кошториси
видатків на утримання органів згідно з додатком N 1, з 15 лютого
1998 р. - Державної податкової адміністрації і місцевих державних
податкових адміністрацій, а з 1 травня 1998 р. - органів згідно з
додатком N 2.
2. Головному управлінню Державного казначейства: до кінця поточного року забезпечити переведення на
казначейське виконання кошторисів видатків всіх органів
(організацій), що перебувають на державному бюджеті; у місячний термін затвердити графік такого переведення та
поінформувати Кабінет Міністрів України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
фінансів Мітюкова І.О.

Прем'єр-міністр України Виконуючий обов'язки Голови
Національного банку України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО В.СТЕЛЬМАХ
Інд.67
Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 18 лютого 1998 р. N 194
Перелік
органів, кошториси видатків яких переводяться на
казначейське виконання до 1 лютого 1998 року

Управління справами Верховної Ради України Адміністрація Президента України Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим Апарат Ради національної безпеки і оборони України Господарське управління Кабінету Міністрів України Об'єкти N 1 і 2 Кабінету Міністрів України Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 18 лютого 1998 р. N 194
Перелік
органів, щодо яких запроваджується казначейське
виконання кошторисів видатків з 1 травня 1998 року

Міноборони Управління державної охорони МВС МЗС Головне управління виконання покарань МВС СБУ Головне управління урядового зв'язку СБУ Головне управління командуючого Національною гвардією Держкомкордон Головне управління Державної фельд'єгерської службивверх