Про порядок введення в дію Закону України "Про оборону України"
Постановление Верховной Рады Украины от 06.12.19911933-XII
Документ 1933-XII, текущая редакция — Принятие от 06.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про оборону України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст. 107 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про оборону України"
( 1932-12 ) з моменту його прийняття.
2. Доручити Кабінету Міністрів України:
розробити і затвердити Положення про мобілізаційну підготовку
народного господарства України;
розробити проект Закону України про правовий режим воєнного
стану і внести його на розгляд Верховної Ради України;
вирішити питання щодо організації українського наукового
центру з проблем національної безпеки і оборони.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 грудня 1991 року
N 1933-XIIвверх