Документ 192_002, действует, текущая редакция — Подписание от 22.09.1992


Протокол
про співробітництво між
Міністерством закордонних справ України
і Міністерством закордонних справ Республіки Куба
на 1992-1994 рр.
Дата підписання: 22.09.1992 Дата набуття чинності: 22.09.1992
Міністерство закордонних справ України і Міністерство
закордонних справ Республіки Куба, надалі іменуються "Сторони", прагнучи до подальшого розвитку відносин дружби і
співробітництва, домовились про нижченаведене:
Стаття 1
Міністерство закордонних справ України і Міністерство
закордонних справ Республіки Куба розвиватимуть постійні контакти
з метою зближення позицій двох держав з різних питань міжнародної
політики і втілення в життя зовнішньополітичних рішень,
спрямованих на підтвердження принципів мирного співіснування між
державами, поглиблення міжнародної розрядки, створення
всеохоплюючої системи міжнародної безпеки, політичного
врегулювання регіональних конфліктів і перебудови міжнародних
економічних відносин.
Стаття 2
Сторони зобов'язуються: - обмінюватися інформацією з принципових питань міжнародної і
внутрішньої політики обох держав; - проводити консультації з актуальних проблем міжнародного
життя, в т.ч. з позицій обох держав в міжнародних організаціях,
зокрема в ООН.
Стаття 3
Сторони будуть використовувати практику обміну досвідом
роботи, проводити консультації і здійснювати обмін інформацією як
з проблем глобального і регіонального характеру, так і з питань
двосторонніх відносин, а також з інших питань, що становлять
взаємний інтерес. Рівень, предмет консультацій і строки їх
проведення узгоджуватимуться по дипломатичних каналах.

Стаття 4
Сторони, крім обміну інформацією, здійснюватимуть інші
контакти між офіційними представниками обох держав в третіх
країнах і в міжнародних організаціях.
Стаття 5
Кожна із Сторін надасть Посольству другої Сторони на
території своєї держави необхідні умови для його нормального
функціонування, сприятиме у проведенні ними заходів у зв'язку з
національними святами та іншими важливими подіями.
Стаття 6
Сторони, у разі необхідності, досягнуть угоди про додаткові
можливості і методи розвитку та поглиблення співробітництва.
Цей Протокол набирає чинності з дати його підписання і діє
на протязі 2 років. Його дія автоматично продовжуватиметься на
такий же період, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово за 6
місяців до закінчення строку його дії іншу Сторону про своє
бажання припинити його дію або змінити строк його дії.
Здійснено в Нью-Йорку 22 вересня 1992 року в двох
примірниках, кожний українською і іспанською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
За Міністерство За Міністерство
закордонних справ закордонних справ
України Республіки Куба
(підпис) (підпис)вверх