Документ 1928-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 29.06.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.08.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.551 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину третю статті 1 Закону України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58; 2000 р., N 42, ст. 350;
2002 р., N 32, ст. 226) викласти в такій редакції:
"Населені пункти, які розташовані на висоті 400 метрів і вище
над рівнем моря і відповідають двом критеріям та не менш як двом
показникам третього критерію - "суворі кліматичні умови" цієї
статті, набувають статусу гірських".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 червня 2004 року
N 1928-IVвверх