Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244
Постановление Кабинета Министров Украины от 29.03.2017192
Документ 192-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 29.03.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.03.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 192
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244 “Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 29; 2012 р., № 77, ст. 3126; 2015 р., № 40, ст. 1193) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 192

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244

1. Вступну частину постанови після цифр “95.4” доповнити цифрами “, 95.5”.

2. У Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

в абзаці першому цифри “95.2-95.4” замінити цифрами “95.2-95.5”;

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“У випадках, передбачених пунктами 95.2-95.4 статті 95 Податкового кодексу України, рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про погашення усієї суми податкового боргу видається за формою згідно з додатком 1 на підставі рішення суду про стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків.

У випадку, передбаченому пунктом 95.5 статті 95 Податкового кодексу України, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить платнику податків, здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, яке видається за формою згідно з додатком 3.”;

2) у пункті 5 слово і цифру “додатком 2” замінити словом і цифрами “додатками 2, 4”;

3) у додатках до Порядку:

у додатку 1 слова “Начальник (заступник начальника) контролюючого органу” замінити словами “Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу”;

доповнити Порядок додатками 3 і 4 такого змісту:


“Додаток 3
до Порядку

РІШЕННЯ
про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків


Додаток 4
до Порядку

АКТ
про вилучення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків”.

3. Абзац перший пункту 11 Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів, затвердженого зазначеною постановою, після слів “товарною біржею” доповнити словами “та/або з брокерською конторою (брокером)”.вверх