Документ 1908-XII, текущая редакция — Принятие от 04.12.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про присвоєння професору Стєклову В.К. почесного
звання "Заслужений діяч науки і техніки України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 8, ст. 101 )

За заслуги у розвитку техніки зв'язку і управління,
плодотворну науково-педагогічну діяльність присвоїти директору
Київського філіалу Одеського електротехнічного інституту зв'язку
імені О.С. Попова, доктору технічних наук, професору Стєклову
Василю Купріяновичу почесне звання "Заслужений діяч науки і
техніки України".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 грудня 1991 року
N 1908-XIIвверх