Документ 1907-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 23.02.2017

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Звернення Верховної Ради України щодо Остаточного звіту Місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Звернення Верховної Ради України щодо Остаточного звіту Місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року (додається).

2. Доручити Голові Верховної Ради України та Міністерству закордонних справ України невідкладно направити текст Звернення до парламентів держав - учасниць ОБСЄ та діючому Голові ОБСЄ, Федеральному міністру європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрійської Республіки Себастьяну Курцу.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ
23 лютого 2017 року
№ 1907-VIII


ЗВЕРНЕННЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
щодо Остаточного звіту Місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року

Верховна Рада України підтверджує свою підтримку діяльності Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, спрямованої на допомогу державам - учасницям ОБСЄ у повному забезпеченні поваги до прав людини та основних свобод, дотриманні верховенства права та просуванні принципів демократії, а також у розбудові та посиленні демократичних інститутів. Здійснення неупередженого спостереження за виборами є важливою складовою мандата цієї авторитетної автономної інституції ОБСЄ, що дає змогу оцінити стан  виконання державами - учасницями ОБСЄ власних зобов’язань у сфері гуманітарного розвитку.

Водночас змушені констатувати, що нині світова спільнота постала перед серйозними викликами для демократичних стандартів виборів та демократичних інститутів загалом, а також є свідком глибокої кризи міжнародної системи безпеки, що є наслідком порушення Російською Федерацією базових принципів міжнародного права та повного зневажання суверенітету інших держав, зокрема України.

Збройна агресія Російської Федерації проти України створила кричущі виклики у сфері забезпечення зобов’язань держав - учасниць ОБСЄ щодо людського виміру. Наслідком незаконної окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей України стали понад десять тисяч смертей, мільйони біженців та внутрішньо переміщених осіб, а також системна політика репресій громадян України на окупованих територіях.

При цьому спостерігається цинічна і цілеспрямована політика Російської Федерації на нав’язування силою та шантажем власного бачення "демократичних стандартів", зокрема що стосуються виборчих процесів.

Зважаючи на викладене, Верховна Рада України висловлює занепокоєння тим, що в Остаточному звіті Місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ зі спостереження за виборами до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року (далі - Остаточний звіт) знехтувано засадничий принцип, закріплений у Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами, яку підписала ОБСЄ 27 жовтня 2005 року.

Згідно з цим принципом дійсно демократичні вибори - це вияв суверенних прав населення країни, вільне волевиявлення якого покладено в основу повноважень і легітимності уряду.

Відповідно до виборчого законодавства Російської Федерації депутати Державної Думи обираються за змішаною системою: половина депутатів обираються в одномандатних виборчих округах, друга половина - у федеральному виборчому окрузі за партійними списками. Неприпустимим є те, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, які є невід’ємною частиною суверенної території України, розглядалися як складові частини федерального округу. Більше того, на території Автономної Республіки Крим  були утворені чотири одномандатні округи.

Таким чином, вибори до Державної Думи були проведені на території іноземної держави, на яку не поширюється суверенітет Російської Федерації. За результатами таких виборів Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання не може вважатися легітимно обраною.

На жаль, Остаточний звіт не містить жодної юридичної оцінки впливу проведення голосування в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі на результати цих виборів.

В Остаточному звіті навіть не згадується той факт, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є незаконно окупованими Російською Федерацією територіями. Натомість неможливість моніторингу за виборами в Криму у звіті пояснюється "відсутністю консенсусу у питаннях статусу Криму серед держав - учасниць ОБСЄ", при цьому про домовленість щодо включення до Остаточного звіту саме такого формулювання було оголошено публічно окремими членами Центральної виборчої комісії Російської Федерації безпосередньо після дня голосування.

Вважаємо таке пояснення неприпустимим, оскільки статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід’ємної складової суверенної території України не є і не може бути предметом для обговорення. Нагадуємо, що в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН № 68/262 та № 71/205 чітко визначено статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як частини території України, засуджено спробу їх анексії Російською Федерацією та наголошено на відсутності будь-яких підстав для зміни їхнього статусу.

В Остаточному звіті відсутній навіть базовий аналіз впливу обставин та проблем, що виникли у виборчому процесі в Російській Федерації внаслідок проведення псевдоголосування на тимчасово окупованій території України. Вважаємо неприпустимим оприлюднення у звіті статистики щодо кількості виборців, дільниць, бюлетенів на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, що враховує незаконно окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Верховна Рада України змушена вкотре привернути увагу до таких грубих порушень норм міжнародного права, прав та основних свобод людини, спричинених спробою анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та організацією псевдоголосування на цій тимчасово окупованій території України:

1) голосування на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації у 2016 році відбувалося з використанням списків виборців, які були попередньо сфальшовані шляхом включення до них громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Натомість достовірність списків виборців і обґрунтованість права голосу на виборах є важливим стандартом демократичних виборів;

2) безпідставність включення громадян України до списків виборців на виборах до Державної Думи Російської Федерації доведена міжнародним визнанням Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід’ємної частини України, а також неспростовним фактом примусового набуття громадянства Російської Федерації жителями Криму;

3) факт проведення примусової "паспортизації" громадян України у Криму зафіксовано на міжнародному рівні у Резолюції Європейського Парламенту від 4 лютого 2016 року, а механізми кричущого порушення прав людини шляхом свавільного наділення або позбавлення громадянства безпосередньо відображені у російському законодавстві, ухваленому у зв’язку із незаконною окупацією Російською Федерацією Кримського півострова;

4) юридична нікчемність організації голосування в Криму на підставі включення до сфальшованих списків виборців громадян України доведена існуючими міжнародними зобов’язаннями у сфері громадянства. Зокрема, законодавство про громадянство, встановлене однією державою, визнається іншими державами виключно за умови його відповідності чинним міжнародним конвенціям, міжнародному звичаєвому праву та принципам права, які є загальновизнаними щодо громадянства. Міжнародне визнання факту незаконної окупації та спроби анексії частини території України та незаконності набуття жителями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя громадянства Російської Федерації об’єктивно має потягнути за собою визнання на міжнародному рівні фальсифікації списків виборців, використаних на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання;

5) проведення псевдоголосування на тимчасово окупованій території України та врахування його результатів під час формування Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання є не лише абсурдним з точки зору міжнародного права та принципу недоторканності кордонів, а й засвідчує загальну невідповідність російського виборчого законодавства міжнародним виборчим стандартам. У зв’язку з тим, що чинне російське законодавство передбачає можливість врахування так званого голосування на тимчасово окупованій території України, воно не може бути визнане таким, що відповідає міжнародним правовим стандартам у галузі виборчого права;

6) процес формування так званих "списків виборців" у Криму для псевдоголосування на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання має ознаки порушення Російською Федерацією положень міжнародного гуманітарного права щодо заборони на переміщення населення держави-окупанта на окупованій території іншої держави, враховуючи неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного Державного кордону України громадянами Російської Федерації та їх постійне проживання в межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

З огляду на це, Верховна Рада України вважає вибори до Державної Думи Російської Федерації грубим порушенням основних принципів і норм міжнародного права, зокрема у сфері громадянства, Статуту Організації Об’єднаних Націй, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, та Резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)" № 71/205, ухваленої 19 грудня 2016 року на 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як наслідок, вибори до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результати і юридичні наслідки та, відповідно, склад, повноваження, акти та рішення Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання не можуть бути визнані легітимними.

Вважаємо, що відсутність в Остаточному звіті належної правової оцінки голосування на виборах до Державної Думи Російської Федерації, зокрема на тимчасово окупованій території України, є несправедливим і стосовно громадян Російської Федерації, які  мають право на проведення вільних і чесних виборів.

Водночас відсутність належної реакції Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на імітацію однією державою виборів на території іншої держави прямо суперечить інтересам міжнародного співтовариства, зацікавленого у безпеці та демократичному розвитку регіону.

Викликає занепокоєння, що Остаточний звіт може бути використаний державою-агресором для легітимізації своїх дій на території України, що ускладнить ключове для ОБСЄ завдання з виправлення порушень та відновлення поваги до принципів Гельсінського заключного акта, зокрема поваги до суверенітету і територіальної цілісності та забезпечення недоторканності кордонів.

У зв’язку з вищевикладеним Верховна Рада України заявляє про неприпустимість ігнорування в Остаточному звіті фактів незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також закликає Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ оперативно розробити стандарти реагування та оцінювання викликів для виборчих стандартів, пов’язаних із агресивними діями одних держав - учасниць ОБСЄ на території інших.

Звертаємося до держав - членів ОБСЄ з проханням підтримати звернення до Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ щодо необхідності невідкладного розроблення нової методики підготовки звітів, яка включатиме оцінку ситуації, пов’язаної з окупацією частини території України Російською Федерацією.

Крім того, закликаємо Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ вивчити всі обставини підготовки Остаточного звіту Місії з метою недопущення політичного впливу на міжнародних спостерігачів.вверх