Документ 1898-08, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 32, ст. 260 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 3 січня
1973 року "Про кримінальну відповідальність за угон повітряного
судна" і від 9 березня 1973 року "Про внесення доповнень до Основ
кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік"
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

2. Встановити, що до осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів,
передбачених статтею 217-2 Кримінального кодексу Української РСР,
взяття під варту як запобіжний захід може бути застосовано з
мотивів самої тільки небезпечності злочину. Попереднє слідство у
справах про ці злочини провадиться слідчими органів прокуратури.
Справи про злочини, передбачені статтею 217-2 Кримінального
кодексу Української РСР, підсудні обласному суду.

{ Абзац другий статті 2 втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

{ Абзац третій статті 2 втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

{ Абзац четвертий статті 2 втратив чинність на підставі
Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

{ Абзац п'ятий статті 2 втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 23 липня 1973 р.
N 1898-VIIIвверх