Про внесення змін до деяких законів України
Закон Украины от 24.06.20041891-IV
Документ 1891-IV, первая редакция — Принятие от 24.06.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.537 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11,
ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6,
ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207,
N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36,
ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228)
доповнити пунктом 68 такого змісту:
"68) професійна діяльність у сфері надання соціальних
послуг";
2) у Законі України "Про соціальні послуги" ( 966-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358):
у статті 8 слова "в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України" виключити;
у статті 16 слова "умови і порядок якого визначаються
Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1891-IVвверх