Про внесення змін до деяких законів України
Закон Украины от 24.06.20041891-IV
Документ 1891-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 28.06.2015, основание - 222-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.537 )

 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести зміни до таких законів України:

 
{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

 
     2) у Законі України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358):
 
     у статті 8 слова "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити;
 
     у статті 16 слова "умови і порядок якого визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1891-IVвверх