Про внесення змін до деяких законів України
Закон Украины от 24.06.20041891-IV
Документ 1891-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 28.06.2015, основание - 222-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст.537 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

2) у Законі України "Про соціальні послуги" ( 966-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358):
у статті 8 слова "в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України" виключити;
у статті 16 слова "умови і порядок якого визначаються
Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1891-IVвверх