Документ 1886-2002-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 09.03.2006, основание - 268-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1886
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про внесення змін у додаток 6 до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288

Відповідно до Указу Президента України від 25 вересня 2002 р.
N 861 ( 861/2002 ) "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) "Про впорядкування умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 50, ст. 2469; 2000 р., N 30, ст. 1277; 2001 р., N 35,
ст. 1627, N 39, ст. 1767) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1886
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )

1. Виключити такі позиції:
"Перший заступник Міністра 340 - - -";
"Заступник Міністра 330 - - -".
2. Після позиції
"Член національної комісії
регулювання
електроенергетики - 340 - -"
доповнити позицією такого змісту:
"Виконавчий секретар
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку - 330 - -".
3. Після позиції
"Керівник урядового органу
державного управління - - - 330"
доповнити позицією такого змісту:
"Член Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку - 320 - -".
4. Після позиції
"Перший заступник:
керівника центрального
органу виконавчої влади
із спеціальним статусом - 330 - -"
доповнити позицією такого змісту:
"виконавчого секретаря
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку - 320 - -".
5. Після позиції
"Заступник:
керівника центрального
органу виконавчої влади
із спеціальним статусом - 320 - -"
доповнити позицією такого змісту:
"виконавчого секретаря
Державної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку - 310 - -".вверх