Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2000 р. N 934
Постановление Кабинета Министров Украины от 26.12.20001885
Документ 1885-2000-п, текущая редакция — Принятие от 26.12.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 грудня 2000 р. N 1885
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2000 р. N 934

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня
2000 р. N 934 ( 934-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ,
житлово-комунальні послуги та послуги водопостачання і
водовідведення" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 967,
N 46, ст. 1999, із змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2000 р. N 1829 ( 1829-2000-п ) і
від 19 грудня 2000 р. N 1839 ( 1839-2000-п ) такі зміни:
1) у пункті 2 слова і цифри "(до 20 грудня 2000 р.)" замінити
словами і цифрами "(до 29 грудня 2000 р.)";
2) абзац перший підпункту "а" пункту 5 після слова
"організаціями" доповнити словами "різниці в цінах і тарифах на
газ та житлово-комунальні послуги";
3) абзац третій підпункту "а" пункту 5 викласти у такій
редакції:
"щодо заборгованості бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів за оплату фактично спожитих бюджетними
установами і організаціями енергоносіїв, послуг водопостачання та
водовідведення, різниці в цінах і тарифах на газ та
житлово-комунальні послуги, за надані населенню пільги та
субсидії".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37вверх