Документ 188-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 20.03.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.03.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Білоусівського сільського голови
(Білоусівська сільська рада
Вознесенського району Миколаївської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 16, ст.161 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Білоусівського сільського голови Шлеєнкової В.С. (Білоусівська
сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої
та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Білоусівського сільського
голови (Білоусівська сільська рада Вознесенського району
Миколаївської області) на неділю 1 червня 2008 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Білоусівського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Білоусівського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 107-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 20 березня 2008 року
N 188-VIвверх