Документ 1879-08, первая редакция — Принятие от 03.07.1973
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 29, ст. 249 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05 , 2002-05 ) такі зміни і доповнення:
а) частину третю статті 14 Кодексу викласти в такій редакції:
"В разі вчинення злочину особою, яка зловживає спиртними
напоями або наркотичними речовинами і ставить у зв'язку з цим себе
і свою сім'ю в тяжке матеріальне становище, суд, поряд з
застосуванням за вчинений злочин покарання, не пов'язаного з
позбавленням волі, може за клопотанням членів її сім'ї,
профспілкової чи іншої громадської організації, прокурора, органу
опіки і піклування або лікувальної установи визнати її обмежено
дієздатною. Над цією особою встановлюється піклування в порядку,
передбаченому Кодексом про шлюб та сім'ю Української РСР";
б) у частині другій статті 38 Кодексу слова "Кодексом законів
про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадського стану" замінити словами
"Кодексом про шлюб та сім'ю Української РСР";
в) статтю 155 Кодексу викласти в такій редакції:
"С т а т т я 155. Обман покупців
Обмірювання, обважування, перевищення встановлених роздрібних
цін або інший обман покупців у торговельних підприємствах чи
підприємствах громадського харчування - караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до одного року, або позбавленням
права займати певні посади в торговельних підприємствах і
підприємствах громадського харчування на строк до трьох років, або
штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців.
Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб,
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155-1 цього
Кодексу, - караються позбавленням волі на строк до шести років з
конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в
торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування
на строк до п'яти років або без такого";
г) доповнити Кодекс статтею 155-1 такого змісту:
"С т а т т я 155-1. Обман замовників
Перевищення встановлених цін і тарифів на побутові і
комунальні послуги, що надаються населенню, обрахування або інший
обман замовників у підприємствах побутового обслуговування
населення і комунального господарства - караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до одного року, або позбавленням
права займати певні посади в підприємствах побутового
обслуговування населення і комунального господарства на строк до
трьох років, або штрафом у розмірі до п'ятдесяти карбованців.
Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб,
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155 цього Кодексу, -
караються позбавленням волі на строк до шести років з
конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в
підприємствах побутового обслуговування населення і комунального
господарства на строк до п'яти років або без такого";
д) статтю 161 Кодексу викласти в такій редакції:
"С т а т т я 161. Незаконне полювання
Полювання в заборонений час, або в недозволених місцях, або
забороненими знаряддями і способами, якщо за такі ж дії були вже
застосовані заходи адміністративного впливу, - карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом у розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією всього
добутого і знарядь полювання.
Та самі дії, що завдали значної шкоди або вчинені особою, яка
раніше була засуджена за незаконне полювання, а так само полювання
на звірів і птахів, полювати на яких заборонено, або полювання на
території державного заповідника чи з застосуванням
автомототранспортних засобів - караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі
до п'ятисот карбованців з конфіскацією всього добутого і знарядь
полювання";
е) статтю 228 Кодексу доповнити частиною другою такого
змісту:
"Ті самі діяння, якщо вони завдали значної шкоди здоров'ю
людей або сільськогосподарському виробництву чи потягли за собою
масову загибель риби, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років".
II. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею
155-1 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться попереднє
слідство слідчими органів внутрішніх справ.
В зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр
"155" доповнити цифрами "155-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 3 липня 1973 р.
N 1879-VIIIвверх