Документ 1879-08, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів
Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 29, ст. 249 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
II. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтею
155-1 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться попереднє
слідство слідчими органів внутрішніх справ.

{ Абзац другий розділу II втратив чинність на підставі
Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 3 липня 1973 р.
N 1879-VIIIвверх