Документ 1873-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 11.02.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.02.2010. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо формування статутних капіталів
господарських товариств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 18, ст.137 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину третю статті 86 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22,
ст. 144) викласти в такій редакції:
"3. Забороняється використовувати для формування статутного
фонду товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під
заставу, крім випадків, встановлених законом для банків та інших
фінансових установ, а також випадків, передбачених Законом України
"Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 639-17 ) протягом строку його дії. Фінансовий стан
засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити
відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у
випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним
аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а
майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений
декларацією про їх доходи і майно, завіреною відповідним
податковим органом";
2) частину третю статті 13 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 2009 р., N 14,
ст. 181) викласти в такій редакції:
"Забороняється використовувати для формування статутного
(складеного) капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та
під заставу, крім випадків, встановлених законом для банків та
інших фінансових установ, а також випадків, передбачених Законом
України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним
наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 639-17 ) протягом строку його дії".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1873-VIвверх