Документ 187-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 12.03.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.06.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2008 р. N 187
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 510
і від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ), "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118; 2006 р., N 10, ст. 634) і від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 15, ст. 1084,
N 29, ст. 2092) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності Указу
Президента України ( 386/99 ), який визначає розміри надбавок до
посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2008 р. N 187
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п )
і від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. Доповнити пункт 3-2 постанови Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) після абзацу другого
новим абзацом такого змісту:
"надбавка до посадового окладу за класний чин Генеральному
прокурору України, його заступникам установлюється у розмірах,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 10, ст. 632);".
У зв'язку з цим абзаци третій-п'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим-шостим.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ):
1) у пункті 1 слова та цифри "а також розміри надбавок за
ранг державного службовця, дипломатичний ранг та спеціальне звання
згідно з додатками 56-58" замінити словами та цифрами "а також
розміри надбавок за ранг державного службовця, дипломатичний ранг,
спеціальне звання та класний чин згідно з додатками 56-59";
2) доповнити постанову ( 268-2006-п ) додатком 59 такого
змісту:
"Додаток 59
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
РОЗМІР
надбавок до посадових окладів працівників
органів прокуратури за класні чини

------------------------------------------------------------------ | Класні чини | Розмір надбавки, гривень | |------------------------------------+---------------------------| |Державний радник юстиції України | 160 | |------------------------------------+---------------------------| |Державний радник юстиції 1 класу | 150 | |------------------------------------+---------------------------| |Державний радник юстиції 2 класу | 145 | |------------------------------------+---------------------------| |Державний радник юстиції 3 класу | 140 | |------------------------------------+---------------------------| |Старший радник юстиції | 135 | |------------------------------------+---------------------------| |Радник юстиції | 130 | |------------------------------------+---------------------------| |Молодший радник юстиції | 125 | |------------------------------------+---------------------------| |Юрист першого класу | 120 | |------------------------------------+---------------------------| |Юрист другого класу | 115 | |------------------------------------+---------------------------| |Юрист третього класу | 110 | ------------------------------------------------------------------".вверх