Документ 186-99-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 25.06.2008, основание - 546-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 березня 1999 р. N 186-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 546 ( 546-2008-п ) від 18.06.2008 }
Затвердити новий склад міжвідомчої координаційної комісії з
питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,
утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1997 р. N 376 ( 376-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 18, с. 69), із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 1997 р. N 631 ( 631-97-р ),
згідно з додатком, дозволивши голові комісії вносити зміни до її
персонального складу.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 34
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 р. N 186-р
СКЛАД
міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
ГЛАДІЙ - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Михайло Васильович комісії
ГУСАКОВ - голова Держбуду, заступник голови
Володимир Миколайович комісії
УДОВЕНКО - голова правління корпорації
Микола Миколайович "Украгропромбуд", заступник голови
комісії
НЕДАШКОВСЬКИЙ - заступник начальника управління
Василь Васильович корпорації "Украгропромбуд", секретар
комісії
БОРЗИХ - секретар Комітету Верховної Ради
Олександр Іванович України з питань аграрної політики та
земельних відносин, народний депутат
України (за згодою)
ВАХОВСЬКИЙ - заступник голови Вінницької
Володимир Костянтинович облдержадміністрації
ВЕРЕЩАГА - заступник голови Сумської
Олександр Іванович облдержадміністрації
СТАШУК - завідуючий сектором Управління
Василь Андрійович стратегії розвитку агропромислового
комплексу та продовольства Кабінету
Міністрів України
ЄФІМЕНКО - заступник Міністра юстиції
Леонід Васильович
ЖУРАВОК - заступник голови Одеської
Віктор Іванович облдержадміністрації
МОТРУНИЧ - начальник управління Мінагропрому
Дмитро Олександрович
ОПЕРЕНКО - заступник Голови Державної податкової
Григорій Миколайович адміністрації
ПОТІХА - заступник Міністра з питань
Володимир Михайлович надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
РЕГУРЕЦЬКИЙ - заступник Міністра фінансів
Василь Васильович
РЕСУХІН - заступник голови Луганської
Леонід Іванович облдержадміністрації
СЕМЧУК - заступник Міністра економіки
Віктор Михайлович
СКЛЯРОВ - заступник голови правління
Олександр Михайлович Агропромбанку "Україна" (за згодою)
СУХИЙ - заступник голови Дніпропетровської
Микола Григорович облдержадміністрації
ХРИСТЕНКО - заступник голови Укрхарчопрому
Валерій Іванович
ШАПОВАЛ - заступник Голови Національного
Олександр Едуардович агентства з питань розвитку та
європейської інтеграції
ШИМКОВ - заступник завідуючого Відділом
Іван Степанович стратегії розвитку
транспортно-дорожнього комплексу,
комунального господарства, сфери
торгівлі і послуг Кабінету Міністрів
України
ЯКОВЕНКО - заступник Міністра агропромислового
Валентин Петрович комплексу

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвверх