Документ 186-VIII, действует, текущая редакция — Редакция от 08.07.2018, основание - 2469-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.110)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 389-VIII від 12.05.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.250
№ 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 31, ст.241}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 336-1 такого змісту:

"Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років".

2. У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2014 р., № 15, ст. 326):

1) у частині другій статті 17 слова "стихійного лиха чи катастроф" замінити словами "особливо тяжких надзвичайних ситуацій";

2) у частині першій статті 20 слова "військ Цивільної оборони" виключити.

{Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 389-VIII від 12.05.2015}

4. Статтю 3 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2011 р., № 4, ст. 27) після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період".

У зв’язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дев’ятнадцятим.

{Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2469-VIII від 21.06.2018}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 лютого 2015 року
№ 186-VIII
вверх