Документ 1855-2002-п, предыдущая редакция — Редакция от 09.11.2009, основание - 992-2009-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2002 р. N 1855
Київ
Про допущення товарів до переміщення через
митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003
N 1027 ( 1027-2007-п ) від 08.08.2007
N 992 ( 992-2009-п ) від 09.09.2009 }

Відповідно до статей 207 і 211 Митного кодексу України
( 92-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що митне оформлення у режимі тимчасового
ввезення (вивезення) товарів за умови гарантування додержання
цього режиму здійснюється митними органами щодо товарів, які:
класифікуються згідно з 1 - 24 групами УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
обкладаються акцизним збором;
обкладаються вивізним митом.
Гарантування додержання митного режиму тимчасового ввезення
на митну територію України товарів на підставі книжок (карнетів)
А.Т.А. ( 995_472 ) здійснюється відповідно до положень Конвенції
про тимчасове ввезення ( 995_472 ) та Додатків A, B.1 - B.9 і D
( 995_472 ) до неї, прийнятих 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1027
( 1027-2007-п ) від 08.08.2007 }
2. Затвердити Порядок прийняття рішення про допущення товарів
до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення), що додається.
3. Державній митній службі в місячний термін:
затвердити форму заяви про допущення товарів до переміщення
через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення
(вивезення);
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цією
постановою.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92
( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1855
ПОРЯДОК
прийняття рішення про допущення товарів до переміщення
через митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення)

1. Рішення про допущення товарів до переміщення через митний
кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) (далі -
допущення товарів до переміщення) приймається керівником митного
органу або уповноваженою ним посадовою особою на підставі заяви
заінтересованої особи.
2. Заява (в двох примірниках) подається до митного органу
разом з документами на такі товари і реєструється митним органом в
день її надходження.
3. Заява повинна бути розглянута протягом трьох робочих днів
після її реєстрації.
4. Рішення про допущення товарів до переміщення оформляється
шляхом накладення на обох примірниках заяви резолюції такого
змісту: "Тимчасове ввезення дозволено" або "Тимчасове вивезення
дозволено". Резолюція скріплюється печаткою митного органу або
особистою номерною печаткою уповноваженої посадової особи.
У разі прийняття рішення про відмову у допущенні товарів до
переміщення керівник митного органу або уповноважена ним посадова
особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію такого змісту:
"Тимчасове ввезення заборонено" або "Тимчасове вивезення
заборонено" із зазначенням причин відмови. Резолюція скріплюється
печаткою митного органу або особистою номерною печаткою
уповноваженої посадової особи.
5. Один примірник заяви з резолюцією керівника митного органу
або уповноваженої ним посадової особи залишається в митному
органі, а другий видається чи надсилається поштою (з повідомленням
про вручення) заявнику (його уповноваженій особі).
6. Дія цього Порядку не поширюється на товари, що
переміщуються через митний кордон України на підставі книжок
(карнетів) А.Т.А. ( 995_472 ), предмети, що належать громадянам,
які перетинають митний кордон України не з метою провадження
підприємницької діяльності, суднове спорядження, його комплектуючі
частини, суднові запасні частини, що переміщуються із судна
закордонного плавання для проведення робіт та надання послуг, а
також на транспортні засоби, що використовуються виключно для
перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.
{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 992 ( 992-2009-п ) від 09.09.2009 }
Рішення про допущення товарів до переміщення на підставі
книжки (карнета) А.Т.А. ( 995_472 ) приймається уповноваженою
особою митного органу після перевірки зазначених у такій книжці
відомостей на відповідність положенням Конвенції про тимчасове
ввезення ( 995_472 ) та Додатків A, B.1 - B.9 і D ( 995_472 ) до
неї, прийнятим 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1027 ( 1027-2007-п )
від 08.08.2007 }
У разі коли за результатами зазначеної перевірки тимчасове
ввезення (вивезення) товарів на підставі книжки (карнета) А.Т.А.
( 995_472 ) неможливе (зокрема, якщо товари не підлягають пропуску
з умовним повним звільненням від оподаткування), такі товари
можуть бути розміщені в будь-який митний режим згідно з
положеннями Митного кодексу України ( 92-15 ). { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1027 ( 1027-2007-п ) від
08.08.2007 }
Рішення про допущення товарів до переміщення на підставі
гарантійного листа суднового постачальника: суднового спорядження,
його комплектуючих частин, суднових запасних частин, що
переміщуються із судна закордонного плавання для проведення робіт
та надання послуг, приймається посадовою особою митного органу,
яка здійснює митне оформлення таких товарів. { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 992 ( 992-2009-п ) від
09.09.2009 } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1027
( 1027-2007-п ) від 08.08.2007 }вверх