Документ 1850-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 09.02.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.03.2017. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 13, ст.143)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2007 р., № 25, ст. 340; 2009 р., № 19, ст. 260):

перше речення частини першої статті 42 викласти в такій редакції:

"1. Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації";

у першому реченні абзацу другого частини другої статті 46 слова "не обраний" замінити словами "не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори";

2) у пункті 6 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366) слова "результатів відповідних місцевих виборів встановлює результати таких місцевих виборів" замінити словами "результатів відповідних місцевих виборів та/або реєстрації обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост встановлює результати таких місцевих виборів та/або приймає рішення щодо реєстрації відповідних осіб".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 лютого 2017 року
№ 1850-VIII
вверх