Документ 184/98-ВР, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.08.2012, основание - 5007-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012, ВВР,
2013, N 19-20, ст.190 }
Про внесення змін до Закону Української РСР
"Про ціни і ціноутворення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 33, ст.225 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону Української РСР "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р.,
N 52, ст. 650; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17,
ст. 209) такі зміни:
1. Частину другу статті 12 викласти в такій редакції:
"Формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку
її застосування в будівництві, контроль за дотриманням
замовниками, проектними, будівельно-монтажними організаціями та
іншими учасниками інвестиційної діяльності нормативних документів
і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що
споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України,
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також
коштів державних підприємств, установ та організацій, здійснюється
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань містобудування і архітектури".
2. Частину першу статті 14 після слів "державної дисципліни
цін" доповнити словами "та діючого порядку визначення вартості
будівництва, що здійснюється із залученням коштів Державного
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих
бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та
організацій".
3. У Законі слова "Українська РСР" і "Рада Міністрів
Української РСР" у всіх відмінках замінити словами "Україна" і
"Кабінет Міністрів України" у відповідних відмінках, а слова
"народних депутатів" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 березня 1998 року
N 184/98-ВРвверх