Документ 1828-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 22.06.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.07.2004. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 88
Закону України "Про банки і банківську діяльність"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.473 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до статті 88 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) такі зміни:
 
     у частині дванадцятій друге речення виключити;
 
     доповнити статтю частинами тринадцятою і чотирнадцятою такого змісту:
 
     "Процедура ліквідації банку повинна бути завершена не пізніше трьох років з дня відкликання банківської ліцензії.
 
     Національний банк України має право продовжувати процедуру ліквідації банків на термін до одного року, а системоутворюючих банків - на термін до двох років".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 22 червня 2004 року
N 1828-IVвверх