Документ 1828-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 22.06.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 15.07.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 88
Закону України "Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.473 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 88 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 5-6, ст. 30) такі зміни:
у частині дванадцятій друге речення виключити;
доповнити статтю частинами тринадцятою і чотирнадцятою такого
змісту:
"Процедура ліквідації банку повинна бути завершена не пізніше
трьох років з дня відкликання банківської ліцензії.
Національний банк України має право продовжувати процедуру
ліквідації банків на термін до одного року, а системоутворюючих
банків - на термін до двох років".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 червня 2004 року
N 1828-IVвверх