Документ 1815-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 20.01.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 10
Закону України "Про державні
нагороди України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.102 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину першу статті 10 Закону України "Про державні
нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 21, ст. 162; 2002 р., N 8, ст. 62; 2004 р., N 35,
ст. 414, N 37, ст. 449; 2005 р., N 52, ст. 563; 2006 р., N 45,
ст. 442) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Заслужений гірник України".
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять дев'ятий
вважати відповідно абзацами дванадцятим - сороковим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти і забезпечити приведення
нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2010 року
N 1815-VIвверх