Документ 1804-IV, первая редакция — Принятие от 17.06.2004
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо
ліцензування діяльності з проведення знезараження
підкарантинних матеріалів та об'єктів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 38, ст.468 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законів України такі зміни:
1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11,
ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7,
ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31,
ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276;
2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228) доповнити
пунктом 67 такого змісту:
"67) проведення знезараження підкарантинних матеріалів та
об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та
карантинні зони".
2. Статтю 7 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 28, ст. 212) після
частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Проведення знезараження підкарантинних матеріалів та
об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та
карантинні зони, підлягає ліцензуванню відповідно до закону".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 червня 2004 року
N 1804-IVвверх