Документ 180/2011, действует, текущая редакция — Принятие от 07.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.02.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Диплом та Почесний знак
лауреата Державної премії України
в галузі освіти

1. Затвердити описи Диплома та Почесного знака лауреата
Державної премії України в галузі освіти (додаються).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 лютого 2011 року
N 180/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 лютого 2011 року N 180/2011
ОПИС
Диплома лауреата Державної премії України
в галузі освіти

Диплом лауреата Державної премії України в галузі освіти
(далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.
Обкладинка має форму прямокутника розміром 310 х 110 мм,
складеного в один згин по коротшій стороні.
Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовні
обтягнутого опойковою шкірою синього кольору з фланелевою
підкладкою. На лицьовому боці обкладинки в центрі вміщено
зображення малого Державного Герба України, під яким розташовано
напис: "Диплом лауреата Державної премії України". Зображення та
напис виконані фольгою золотого кольору. Всередині обкладинки, у
місці її згину, закріплюється за допомогою шовкової стрічки з
двома рівновеликими смужками синього та жовтого кольорів вкладний
листок.
Вкладний листок виготовляється зі спеціального паперу і має
форму прямокутника розміром 300 х 105 мм, складеного в один згин
по коротшій стороні.
На першій (лицьовій) сторінці вкладного листка - зображення
Почесного знака лауреата Державної премії України в галузі освіти,
виконане фольгою золотого кольору. На другій сторінці друкується
текст: "Диплом лауреата Державної премії України в галузі освіти",
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові нагородженого (в родовому
відмінку), нижче - "Голова Комітету з Державної премії України в
галузі освіти" і його прізвище та ініціали. На третій сторінці
друкується витяг з указу Президента України про присудження
Державної премії України в галузі освіти, який у разі потреби може
переходити на четверту сторінку.
Диплом підписується головою Комітету з Державної премії
України в галузі освіти та засвідчується печаткою.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 лютого 2011 року N 180/2011
ОПИС
Почесного знака лауреата Державної премії України
в галузі освіти

Почесний знак лауреата Державної премії України в галузі
освіти (далі - Почесний знак) виготовляється зі срібла і має форму
круглої медалі діаметром 32 мм із декоративною колодкою розміром
26 х 24 мм.
На аверсі медалі міститься зображення розгорнутого сувою з
накладеною на нього лавровою гілкою. Зображення вміщено у круглий
емалевий медальйон темно-синього кольору. На медальйоні написи по
колу: у верхній частині - "Державна премія України", у нижній - "в
галузі освіти". Медальйон обрамлено зображенням лаврового вінка з
п'ятьма перетяжками.
Усі зображення і написи рельєфні. Зображення лаврового вінка,
перетяжки, написи та лаврова гілка позолочені.
На реверсі медалі по колу напис: "Лауреат Державної премії
України в галузі освіти", в центрі - рік присудження Державної
премії України в галузі освіти.
Медаль за допомогою кільця з вушком з'єднується з прямокутною
колодкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою з двома
рівновеликими горизонтальними смужками синього та жовтого
кольорів. У центрі колодки розміщено зображення малого Державного
Герба України.
Нижня та верхня частини колодки прикрашені зображеннями
лаврової гілки з волютами на кінцях. Гілка у нижній частині
колодки з перетяжкою у центрі.
На зворотному боці колодки - застібка для прикріплення
Почесного знака до одягу.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвверх