Документ 179/94-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 22.09.1994
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.10.1994. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 41, ст.375 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
     Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
 
     1. Доповнити Кодекс статтями 165-2, 188-3, 244-5 такого змісту:
 
     "Стаття 165-2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів
 
     Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них -
     тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
     Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частині першій цієї статті, -
     тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";
 
     "Стаття 188-3. Невиконання вимог органів державного контролю за цінами
 
     Невиконання законних вимог органів державного контролю за цінами щодо усунення порушень порядку формування та застосування цін і тарифів чи припинення операцій по рахунках в установах банків та інших фінансово-кредитних установах -
     тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати";

 
     "Стаття 244-5. Органи державного контролю за цінами
 
     Органи державного контролю за цінами розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування та застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами (статті 165-2, 188-3).
     Від імені органів державного контролю за цінами розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної інспекції з контролю за цінами Міністерства економіки України та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники".
 
     2. У статті 221 цифри "160-2 - 160-4" замінити цифрами "160-2, 160-4".
 
     3. У статті 255:
 
     у пункті 1 частини першої:
     в абзаці другому цифри "153 - 160-4" замінити цифрами "153 - 160-2, 160-4";
     в абзаці тридцять третьому виключити слова та цифри "податкових інспекцій (стаття 160-3)";
     у пункті 1-1 частини першої цифри "158 - 160-4" замінити цифрами "158 - 160-2, 160-4";
     частину другу після слів і цифр "статтях 222 - 244, 244-2, 244-3, 244-4" доповнити цифрами "244-5".
 
     4. У частині першій статті 294 цифри "160-2 - 160-4" замінити цифрами "160-2, 160-4".
 
     5. У пункті 1 статті 313 цифри "160 - 160-4" замінити цифрами "160 - 160-2, 160-4".
 
     6. Статтю 160-3 виключити.
 
     7. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м.Київ, 22 вересня 1994 року
N 179/94-ВРвверх