Документ 1787-2004-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.01.2011, основание - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 грудня 2004 р. N 1787
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984,
N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453), такі зміни:
у пункті 13:
формулу "V = V + V + V + V + V + V + V + V + V "
i yi zi oi si ki fi di mi hi
замінити формулою "V = V + V + V + V + V + V + V + V ";
i yi zi oi si ki fi di hi
абзац дев'ятий виключити;
назву розділу "Розрахунок показника обсягу видатків на
утримання підрозділів місцевої міліції" викласти в такій редакції:
"Розрахунок показника обсягу видатків на інші заходи";
пункти 42-44 виключити;
у пункті 46 формулу "V = (V +V +V +V +V +V +V ) x K "
hi yi zi oi si ki fi mi b
замінити формулою "V = (V + V + V + V + V + V ) x K ".
hi yi zi oi si ki fi b

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 34вверх