Документ 1785-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 20.12.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 23.12.2016. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 1, ст.7)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 5, ст. 54, № 17, ст. 189, № 24, ст. 489, № 26, ст. 518, № 32, ст. 556, ст. 557, № 34, ст. 591, № 42, ст. 703, № 44, ст. 751, ст. 752; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2016 року № 1760-VIII) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри "603.426.450,8" та "571.073.435,1" замінити відповідно цифрами "607.786.450,8" та "575.433.435,1";

в абзаці третьому цифри "676.920.758,2" та "642.682.266,4" замінити відповідно цифрами "681.280.758,2" та "647.042.266,4";

2) внести зміни до додатків № 1, № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" відповідно до додатків № 1, № 2 та № 3 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 грудня 2016 року
№ 1785-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2016 РІК""}вверх