Документ 178-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 11.02.2015

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 12, ст.80)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Постанови Верховної Ради України "Про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 184) такі зміни:

1) у назві та тексті Постанови слова "Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України" замінити словами "Консультативну раду з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України";

2) у Положенні про Консультативну раду з питань інформатизації при Верховній Раді України, затвердженому зазначеною Постановою:

у назві та пункті 1 слова "Консультативна рада з питань інформатизації при Верховній Раді України" в усіх відмінках замінити словами "Консультативна рада з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України" у відповідному відмінку;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Головною метою Консультативної ради є сприяння Верховній Раді України у виробленні політики в сферах розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, електронних комунікацій, високих технологій, при підготовці та затвердженні завдань Національної програми інформатизації, а також при підготовці та прийнятті законів України у цих сферах з урахуванням найновіших досягнень і технологічних рішень";

у пункті 8 слова "щодо питань інформатизації" виключити;

у тексті слова "Комітет Верховної Ради України з питань науки та народної освіти" в усіх відмінках замінити словами "Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку" у відповідному відмінку.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

м. Київ
11 лютого 2015 року
№ 178-VIII
вверх