Document 1772-2002-п, current version — Revision on January 1, 2007, on the basis - 1700-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 листопада 2002 р. N 1772
Київ
Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів
в інформаційних та телекомунікаційних системах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

З метою підвищення рівня захисту державних інформаційних
ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок взаємодії органів виконавчої влади з
питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та
телекомунікаційних системах (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2002 р. N 1772
ПОРЯДОК
взаємодії органів виконавчої влади з питань
захисту державних інформаційних ресурсів
в інформаційних та телекомунікаційних системах
{ У тексті Порядку слово "Департамент" в усіх відмінках
замінено словом "Адміністрація" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від
08.12.2006 }

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої
влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в
інформаційних та телекомунікаційних системах.
2. Поняття, що використовуються у Порядку, мають таке
значення:
інформаційна система - організаційно-технічна система обробки
інформації за допомогою технічних і програмних засобів;
комплексна система захисту інформації - сукупність
організаційних, інженерно-технічних заходів, засобів І методів
технічного та криптографічного захисту інформації;
несанкціоновані дії - доступ або спроба такого доступу до
державних інформаційних ресурсів в інформаційних та
телекомунікаційних системах без відповідно оформленого власником
або уповноваженою ним особою дозволу, вірусне ураження, вчинення
інших дій, які можуть призвести до порушення цілісності,
доступності та конфіденційності цих ресурсів;
телекомунікаційна система - сукупність технічних і програмних
засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання
(випромінювання) або приймання сигналів, знаків, звуків, рухомих
чи нерухомих зображень або іншим способом.
3. Органи виконавчої влади з метою захисту державних
інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних
системах:
визначають перелік інформаційних та телекомунікаційних
систем, які містять державні інформаційні ресурси, та погоджують
його з Адміністрацією Держспецзв'язку (далі - Адміністрація);
{ Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
здійснюють згідно з вимогами нормативно-правових актів з
питань захисту інформації під методичним керівництвом
Адміністрації заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів
в інформаційних та телекомунікаційних системах, у тому числі
підключених до глобальних мереж передавання даних;
збирають, узагальнюють та аналізують інформацію про вчинення
несанкціонованих дій і здійснюють заходи щодо усунення їх
наслідків;
невідкладно (протягом доби) інформують Адміністрацію про
спробу вчинення чи вчинення несанкціонованих дій;
надають на запит Адміністрації інформацію про технічні та
програмні засоби, що використовуються для надання мережних послуг,
а також про зміни у способах або видах підключення до глобальних
мереж передавання даних;

{ Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

оновлюють за рекомендаціями Адміністрації антивірусні
програмні засоби, використовуючи при цьому лише ті з них, які
пройшли державну експертизу. { Абзац пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від
08.12.2006 }
4. Адміністрація:
здійснює методичне керівництво та координує діяльність
органів виконавчої влади, пов'язану із запобіганням, виявленням,
реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо
державних інформаційних ресурсів в інформаційних та
телекомунікаційних системах, надає в разі потреби допомогу у
здійсненні заходів щодо запобігання порушенню цілісності,
доступності та конфіденційності зазначених ресурсів;
надає органам виконавчої влади відомості про антивірусні
програмні засоби, які можуть застосовуватися для захисту державних
інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних
системах, та проводить перевірку їх оновлення;
накопичує та аналізує дані про вчинення та/або спроби
вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних
ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про
їх наслідки, інформує правоохоронні органи для вжиття заходів із
запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері, оцінює стан
захищеності цих ресурсів та надає відповідні рекомендації. { Абзац
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1700 ( 1700-2006-п ) від
08.12.2006 }
5. Адміністрація взаємодіє з органами виконавчої влади з
питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та
телекомунікаційних системах через спеціально уповноважений
підрозділ з питань безпеки інформаційних та телекомунікаційних
систем Адміністрації. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }
6. Відновлення функціонування інформаційних та
телекомунікаційних систем, виведених з ладу внаслідок вчинення
несанкціонованих дій, здійснюється органами виконавчої влади за
умови повного блокування таких дій та усунення їх наслідків
власними силами (у разі потреби - за допомогою Адміністрації),
виявлення та усунення причин, в тому числі шляхом удосконалення
комплексних систем захисту інформації.on top