Про проект Закону України про товарну біржу
Постановление Верховной Рады Украины от 01.11.19911772-XII
Документ 1772-XII, текущая редакция — Принятие от 01.11.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про товарну біржу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 800 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні проект Закону України про
товарну біржу.
2. Доручити Кабінету Міністрів України, комісіям Верховної
Ради України з питань економічної реформи і управління народним
господарством, з питань розвитку базових галузей народного
господарства, з питань планування, бюджету, фінансів і цін, у
питаннях законодавства і законності доопрацювати проект Закону
України про товарну біржу з урахуванням зауважень і пропозицій
народних депутатів України та постійних комісій і подати його на
розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 1 листопада 1991 року
N 1772-XIIвверх