Документ 176/94-ВР, текущая редакция — Редакция от 15.04.2006, основание - 3547-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради
України від 27 липня 1994 року "Про порядок введення
в дію Регламенту Верховної Ради України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.371 )
{ Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови ВР N 130/94-ВР ( 130/94-ВР ) від
27.07.1994, до якої вносились зміни }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 1 Постанови Верховної Ради України від 27 липня 1994
року "Про порядок введення в дію Регламенту Верховної Ради
України" ( 130/94-ВР ) викласти в такій редакції: "1. Ввести в дію
Регламент Верховної Ради України з дня його прийняття".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 22 вересня 1994 року
N 176/94-ВРвверх