Документ 1759-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 17.11.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.12.2016. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 52, ст.867)

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 16 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Установити, як виняток з положень пункту 11 частини першої статті 87 цього Кодексу, що Кабінет Міністрів України може визначати у 2016 році напрями використання бюджетних коштів на програми підтримки телерадіокомпаній, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 листопада 2016 року
№ 1759-VIII
вверх