Документ 1755-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2016, підстава - 546-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2000 р. N 1755
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про строк дії ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності, розміри і порядок
зарахування плати за її видачу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 515 ( 515-2001-п ) від 16.05.2001
N 561 ( 561-2001-п ) від 23.05.2001
N 1143 ( 1143-2002-п ) від 17.08.2002
N 773 ( 773-2004-п ) від 16.06.2004
N 1362 ( 1362-2004-п ) від 15.10.2004
N 1254 ( 1254-2005-п ) від 21.12.2005
N 498 ( 498-2009-п ) від 21.05.2009
N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010
N 21 ( 21-2010-п ) від 13.01.2010
N 249 ( 249-2010-п ) від 02.03.2010
N 1059 ( 1059-2011-п ) від 20.10.2011
N 528 ( 528-2013-п ) від 01.08.2013 }
{ У назві і тексті Постанови слова "термін дії" замінено
словами "строк дії" згідно з Постановою КМ N 249
( 249-2010-п ) від 02.03.2010 }

Відповідно до частини четвертої статті 14 та частини першої
статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що строк дії ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності, визначених частиною третьою
статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), є необмеженим, крім видів
господарської діяльності, зазначених в абзаці другому пункту 1-1
та пункті 3 цієї постанови. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 561
( 561-2001-п ) від 23.05.2001, N 1362 ( 1362-2004-п ) від
15.10.2004, N 498 ( 498-2009-п ) від 21.05.2009; в редакції
Постанов КМ N 21 ( 21-2010-п ) від 13.01.2010, N 1059
( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }
1-1. Установити, що:
строк дії ліцензії на провадження видів господарської
діяльності, визначених пунктами 2, 3, 11, 13-17, 26 і 42 частини
третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), становить п'ять років;
{ Абзац другий пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 249 ( 249-2010-п ) від 02.03.2010, N 1059
( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }
плата за отримання ліцензії на провадження видів
господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату
виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом
ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої
встановлений законами. { Абзац третій пункту 1-1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1059 ( 1059-2011-п ) від
20.10.2011 } { Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 21
( 21-2010-п ) від 13.01.2010 }
{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 773
( 773-2004-п ) від 16.06.2004 }
3. Установити, що:
строк дії ліцензій на провадження діяльності з випуску та
проведення лотерей, які видані Міністерством фінансів у процесі
переоформлення реєстраційних свідоцтв відповідно до розділу II
“Прикінцеві положення” Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з метою запровадження державного
контролю за здійсненням лотерейної діяльності" ( 1969-14 ),
становить 13 років;
суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на провадження
діяльності з випуску та проведення лотерей, продовжують таку
діяльність на підставі отриманих ліцензій з урахуванням строку,
встановленого абзацом другим цього пункту. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 561
( 561-2001-п ) від 23.05.2001; в редакції Постанови КМ N 528
( 528-2013-п ) від 01.08.2013 }
{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1059
( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }
{ Пункт 4-1 виключено на підставі Постанови КМ N 14
( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }
5. Установити, що плата, яка вноситься суб'єктом
господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, видачу
дубліката замість втраченої або пошкодженої ліцензії та копії
ліцензії, зараховується до відповідного бюджету і вноситься на
рахунки територіального органу Державної казначейської служби за
відповідним кодом бюджетної класифікації. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1254
( 1254-2005-п ) від 21.12.2005, N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010;
в редакції Постанови КМ N 1059 ( 1059-2011-п ) від 20.10.2011 }
{ Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ N 21
( 21-2010-п ) від 13.01.2010 }

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 25

( Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 773 ( 773-2004-п ) від 16.06.2004 )

( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1143 ( 1143-2002-п ) від 17.08.2002 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2000 р. N 1755
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
які втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 р.
N 6 ( 6-99-п ) "Про розміри та порядок зарахування плати за видачу
та переоформлення ліцензій на провадження певних видів
підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 1, ст. 16).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999
р. N 496 ( 496-99-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 січня 1999 р. N 6" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 13, ст. 527).
3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1999 р. N 592 ( 592-99-п ) "Про внесення доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку із запровадженням
ліцензування діяльності з виготовлення та реалізації вибухових
речовин" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 15, ст. 610).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р.
N 780 ( 780-99-п ) "Про внесення змін і доповнень до розмірів
плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних
видів підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 19, ст. 830).
5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня
1999 р. N 1910 ( 1910-99-п ) "Про внесення доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань ліцензування
підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 42, ст. 2090).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р.
N 1986 ( 1986-99-п ) "Про внесення змін до розмірів плати за
видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів
підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 43, ст. 2152).
7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2000 р. N 1212 ( 1212-2000-п ) "Про внесення доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 32, ст. 1355).вгору